تغذیه و پزشکی

رژیم درمانی چاقی،لاغری ،دیابت،قلب و عروق،پرفشاری خون،کلیوی،سرطان و....

کتب تغذیه

 

                               1-            اصول تغذيه كراوس / دكتر كشاورز ، دكتر شيد فر / نشر سالمي

                               2-            آشنایی با اصول تحقیقات تغذیه تجربی / جعفری

                               3-            اصول تغذیه  کراووس ( کلیوی ) ترجمه / مزرعتی

                               4-            اصول تغذیه درمانی و رژیمهای غذایی / دکتر محمدیها

                               5-            اصول تغذیه کراووس – تغذیه دوران بارداری وشیر دهی / بردباری / دانش روز

                               6-            اصول تغذیه کراووس ( ج : 1و2 ) ترجمه / ستوده

                               7-            اصول تغذیه و مواد غذایی / محمدیها

                               8-            اصول تنظیم برنامه های غذایی ( ج : 1و2 )  / میرمیران

                               9-            اصول علم تغذیه / امین پور

                           10-            اصول مشاوره تغذیه / پورعبدالهی

                           11-            اصول نگهداری مواد غذایی / فرجی

                           12-            بهداشت و مسمویت غذایی / شهامت

                           13-            پر سش های چهار گزینه ای  ادبیات  فارسی / موسسه دیباگران تهران

                           14-            پر سش های چهار گزینه ای  معارف اسلامی / موسسه دیباگران تهران

                           15-            پرستاری در سالمندان / دکتر عابدی / عروج اصفهان

                           16-            پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 1و2 ) / انتشارات فرهنگ

                           17-            پرسش های چهار گزینه ای  بیوشیمی / موسسه دیباگران تهران

                           18-            پرسش های چهار گزینه ای  زبان تخصصی پزشکی ( 1 و2 و 3)  / موسسه دیبا گران تهران

                           19-            پرسش های چهار گزینه ای بهداشت  تغذیه / موسسه دیباگران تهران

                           20-            پرسش های چهار گزینه ای بهداشت مواد غذایی / موسسه دیباگران تهران

                           21-            تغذی در بیماری های دستگاه گوارش / نصراله زاده / حیان

                           22-            تغذیه ( هاریسون ) / دکتر همتی

                           23-            تغذیه اساسی / حیدری

                           24-            تغذیه پزشکی وبیماریها / دکتر خسروی

                           25-            تغذیه پیشگیری و درمانی / دکتر علوی نائینی

                           26-            تغذیه تکمیلی / سازمان بهداشت جهانی / الباب

                           27-            تغذیه در دوران بارداری , شیردهی , شیر خوارگی و کودکی / دکتر فروزانی

                           28-            تغذیه درمانی / امین پور

                           29-            تغذیه سالم و رژیم کاهش وزن / دکتر دهقانیان

                           30-            تغذیه کاربردی در بیماریهای کودکان ( ج : 1 ) /  قنادی

                           31-            تغذیه کراووس (  سی دی ) کتاب کامل انگلیسی با امکانات ترجمه و... / نوردانش

                           32-            تغذیه و رژیم غذایی زن باردار / دکتر کشاورز /

                           33-            تغذیه وتناسب اندام / دکتر گنجی / نوردانش

                           34-            تغذیه ورزشکاران / دکتر کشاورز

                           35-            تغذیه ورژیم درمانی ( راهنمای جیبی کاربردی ) / راست منش

                           36-            تغذیه ورژیم درمانی کراووس ( ج : 1و2 ) / وثوق / حیان

                           37-            تغذیه ورژیم درمانی کراووس / ستوده

                           38-            تغذیه ورژیم غذایی ورزشکاران /  دکتر کشاورز

                           39-            تندرستی بدون دارو ( شامل : رژیم غذایی , ورزش و کاهش فشار

                           40-            جدول ترکیبات مواد غذایی / انستیتو تحقیقات تغذیه تهران

                           41-            خلاصه فیزیولوژی گایتون / دکتر روحانی

                           42-            خود آزمايي غذا ، تغذيه و رژيم درماني كراوس 2004 / ترجمه خانم محمدي / مرزدانش

                           43-            درمان تغذیه در چاقی , دیابت شیرین و بیماریهای قلبی عروقی / نصراله زاده / پلک

                           44-            راهنمای تغذیه بیماران مبتلا به سرطان / امانی / نص

                           45-            راهنمای کاربردی برای تغذیه و مراقبت کودک  ( ترجمه )/ مظفری وکشاورز

                           46-            زبان انگلیسی ( تخصصی ) برای دانشجویان تغذیه / سمت

                           47-            شیمی تر کیبات رنگ ( در مواد غذایی ) دکتر سحری

                           48-            شیمی مواد غذایی / دکتر فاطمی

                           49-            شیمی واکنش های قهوه ای  شدن( در مواد غذایی )/

                           50-            عسل درمانی / آقایی /نوپردازان

                           51-            غذا ( اصول وروشهای نگهداری مواد غذایی _ ج : 1و2 ) / دکتر ضیابری / نشر علوم کشاورزی

                           52-            فرهنگ اصطلاحات تغذیه / بحرینی

                           53-            قارچ شناسی پزشکی / دکتر شادزی / علوم پزشکی اصفهان

                           54-            کاربرد تغذیه بالینی ( ج : 1و2 ) /      /   سهامی انتشار

                           55-            کاربرد مکمل های  تغذیه ای  در پزشکی / اسماعیلی / فرهیخته

                           56-            کنتر کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی /       / ققنوس تهران

                           57-            مبانی تغذیه / نخعی

                           58-            مجموعه پرسشهای کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه / حیان

                           59-            مجموعه سوالات کارشناسی ارشد  ( بیوشیمی ) تغذیه

                           60-            مجموعه سوالات کارشناسی ارشد ( سالیانه  ) صنایع غذایی

                           61-            مجموعه سوالات کارشناسی ارشد ( سالیانه ) تغذیه 

                           62-            مجموعه سوالات کارشناسی ارشد ( سالیانه ) علوم بهداشتی در تغذیه

                           63-            مراقبت ودرمان سوء  تغذیه شدید / انستیتو تحقیقات تغذیه تهران

                           64-            مسائل اساسی در کنتر ل فقر آهن / نشر علوم کشاورزی

                           65-            مشاوره قبل از بارداری / نکویی / کنکاش اصفهان

                           66-            مطالعات موردی تغذیه بالینی / راست منش / الباب

                           67-            مهمترین تداخل های دارویی /

                           68-            مواد معدنی در تغذیه / محمودی / عروج اصفهان

                           69-            میکروبشنایس مواد غذایی / دکتر صفایی / علوم پزشکی اصفهان

                           70-            نقش تغذیه در پیشگیری از سرطانها / ناظمی / چهر

                           71-            نمایه گلیسمی مواد غذایی ایرانی / طالبان / انستیتو تحقیقات تغذیه تهران

                           72-            هیومن نوتریشن (  سی دی ) کتاب کامل انگلیسی با امکانات ترجمه و... / نوردانش

                           73-            واژه نامه تغذیه / عاقلی / نشر گفتار

                  ۷۴ -       واکنش قهوه ای شدن ( در مواد غذایی ) دکتر سحری / اندیشمند

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 12:38  توسط کاظم اسلامی  |